Порядок та умови проведення рекламної акції «Акція-розіграш відео-няні»

1. Загальні положення

1.1. Організатором акції є ТОВ «НВК «Екофарм», місцезнаходження: м. Київ, вул. Оболонська Набережна 19 к.1.

1.2. У заявленій акції приймають участь зареєстровані під своїм власним прізвищем та іменем (відповідно до паспортних даних) користувачі соціальної мережі Facebook. Участь в акції — безкоштовна.

2. Період і місце проведення акції

2.1. Акція проходить з 23 серпня по 02 вересня 2019 року (включно). Територія проведення акції – територія України.

3. Загальні умови участі в акції

3.1. Учасниками акції можуть бути повнолітні дієздатні фізичні особи, які зареєстровані, як платники податків та в період дії акції виконали всі Умови від Організатора акції.

3.2. Співробітники компанії Організатора не можуть брати участь у акції.

4. Правила та порядок участі в акції

4.1. Для того, щоб взяти участь в акції, будь-якій особі необхідно:

  • бути зареєстрованим користувачем соціальної мережі Facebook.сom,
  • стати учасником спільноти «Клуб Смарт Мам. Флавовір» та натиснути кнопку «Подобається» спiльнотi «Клуб Смарт Мам. Флавовір» у соціальній мережі «Facebook.сom»,
  • натиснути «Подобається» і «Поділитися» під світлиною акції у соціальній мережі Facebook.сom, додавши до теми публікації Лікарський засіб «Імунофлазід®» стає «Флавовіром» і дарує смарт-помічник для смарт-батьків!»,
  • натиснути «Подобається» трьом останнім публікаціям сторінки спільноти «Клуб Смарт Мам. «Флавовір»,
  • запросити 5 користувачів соціальної мережі Фейсбук вподобати сторінку спільноти “Клуб смарт-мам. Флавовір”.
  • Бути готовим у разі обрання переможцем надати Організатору акції інформацію, необхідну для організації вручення призу та сплати податків згідно чинного законодавства.

4.2. У акції приймають участь користувачі мережі Facebook,що відреагували на пости по акції належним чином у період її дії.

5. Призовий фонд

5.1. Приз: відео-пристрій «Відео-няня PICCOLOGUFO».

6. Порядок визначення Переможця акції та вручення призу

6.1. Розіграш Призу відбудеться по закінченню акції – 02 вересня 2019 року о 20.00 за Київським часом.

6.2. Серед учасників, які виконали всі умови акції, за допомогою системи випадкового вибору «Random» (http://www.random.org/), буде розіграно одне призове місце.

6.3. Обмін Призу на грошові кошти не допускається.

6.4. Учасники акції не можуть передавати своє право на отримання Призу третім особам.

6.5. Переможець акції буде сповіщений про виграш за допомогою особистого повідомлення в мережі «Facebook» протягом 5 (п’яти) робочих днів Організатора з дня визначення Переможця.

6.7. Приз можна отримати у будь-який спосіб з обраних Переможцем:

6.7.1. Забрати Приз самостійно за адресою: м. Київ, вул. Оболонська Набережна, 19, к.1., протягом місяця з дня надання Переможцем пакету документів для сплати податків та належного оформлення отримання призу;

6.7.2. Отримати його через оператора «Нова Пошта» у зручному для Переможця відділенні протягом місяця з дня надання Переможцем пакету документів для сплати податків та належного оформлення отримання Призу.

При отриманні Призу у обраний спосіб, Переможець повинен підписати Акт прийому-передачі у 2-х екземплярах, який надається разом із Призом, та один примірник повернути Організатору акції.
Порядок отримання Призу Переможцем за представництвом визначається чинним законодавством.

6.8. Учасник акції, який прийняв участь у акції та бажає отримати Приз повинен самостійно відслідковувати інформацію на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook щодо отримання повідомлення про перемогу у розіграші та відповідати на інформацію від Організатора а також нести відповідні наслідки своєї бездіяльності.
Після визначення Переможця, Організатор зв’язується із Переможцем за допомогою засобів соціальної мережі для уточнення даних учасника-отримувача, порядку отримання документів для організації вручення Призу та сплати податків.
Податки, які мають бути сплачені за наслідками отримання фізичною особою-переможцем Призу (додаткового блага), сплачуються Організатором акції за рахунок Організатора в установленому законодавством порядку після підписання Переможцем Акту прийому-передачі відповідно до п.6.7.2. цих Правил.
Переможець акції має надати Організатору копію паспорта, довідки про присвоєння індивідуального податкового номера. Якщо Переможець не відповів на повідомлення Організатора у соціальній мережі впродовж 7 (семи) календарних днів з будь-якої причини або не надав впродовж 7 (семи) робочих днів з моменту направлення ним відповіді Організатору про його поінформованість у перемозі копій необхідних документів для отримання Призу, такий Переможець втрачає право на отримання Призу.

6.9. У випадку, якщо Переможець не надав представнику Організатора у встановлені строки копії документів, визначених цими Правилами, а так само, якщо ім’я та прізвище Учасника у таких документах не відповідають імені та прізвищу учасника, зазначених на його персональній сторінці в соціальній мережі, Організатор акції має право відмовити Переможцю у врученні Призу.

6.10. У випадку, якщо Переможець акції не відповідає у встановлені строки на пропозицію представників Організатора акції щодо перемоги та вручення Призу, або не надає необхідні документи, Організатор акції, зі спливом встановленого на відповідь часу, повторно обирає нового Переможця у той же спосіб.

6.11. У випадку якщо Переможець акції відмовляється від отримання Призу з будь-яких причин, не залежних від Організатора акції та/або з якихось причин не може отримати Приз впродовж 60 календарних днів з моменту оголошення Переможця, такий Переможець акції втрачає право на отримання Призу та не має права передати/поступитися своїм правом третій особі. Будь-яка компенсація вартості Призу такому учаснику не проводиться.

7. Інші умови акції

7.1. Ці Умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього періоду проведення акції. Такі поправки набирають чинності з моменту опублікування.

7.2. Організатор акції не несе відповідальності за можливі наслідки використання отриманого Переможцем Призу, за якість товарів або послуг, що надані для проведення акції третіми особами, і за неможливість Учасника акції скористатися наданим Призом за будь-яких причин.

7.3. Приймаючи участь у акції Учасник дає згоду (дозвіл) на обробку його персональних даних, з метою підтвердження його участі у акції, реалізації прав та обов’язків в процесі проведення акції, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Учасник підтверджує, що йому відомі свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
Участь Учасника в акції підтверджує факт ознайомлення Учасника з цими Правилами (умовами) акції та його повну і безумовну згоду з ними.

7.4. Порядок сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються відповідно до чинного законодавства України.

7.5. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил акції, та/або питань, неврегульованих цими Правилами акції, остаточне рішення приймається Організатором акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.